suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

Театрален клуб на английски за деца

Изучаването на английски език чрез театър е динамичен подход. По време на курса децата придобиват увереност и
свободно владеене на английски език, чрез театрални игри, импровизация, създаване на сцени и представления.
Всяка сесия се базира на предишните сесии, докато участниците работят в процеса на създаване и изпълнение на
театралните постановки на английски език. Тяхната мотивация и ангажираност е изискване за успех!
• За деца на нива A2-B2 (средно напреднали) и деца чиито майчин език е английски
• Възраст 8-12 години
• Събеседване

Формат

Ср. напреднали / А2~B2/ *
Подходящ за деца, 10-14 години ( или минали интензивни летни курсове)
Учебна програма:  „English Drama club for kids“ – Авторска театрална програма
График: 18:00 – 19:30 ч
Посещения: от 1 ное. 2019 до 5 декември 2020  (интензивен 4 дни в седмицата)
Хорариум: 40 учебни часа (1 учебен час = 40 мин)
Групи от 9 до 15 деца
Инвестицията за обучението на Вашето дете е: 400 лева + 30 лева за учебни материали

*„English Drama club for kids“ e воден от native speaker с дългогодишен опит в преподаването на езици чрез музика
и театър, свържете се с нас за детайлна информация!*

English Drama Club for Kids

Learning а language through theatre is а dynamic approach. Kids will gain confidence and fluency in English through theatre
games, improvisation, devising scenes and performance. Each session builds on the previous sessions as participants work
through the process of creating and performing theatre pieces in English. Their motivation and commitment is à requirement
for success!

• For students at A2- B2 Levels (Intermediate-advanced) and Native Speakers
• Ages 8-12
• Interview
What will the sessions include?

Session 1-2

Introductions
Warm-ups, games
Ensemble work – Building trust
Theatre vocabulary

Session 3-6

Warm-ups and theatre games
Use of voice and body for theatre
Exploring Themes and Vocabulary
Improvisation

Session 7-10

Warm-ups and ensemble work
Devising, finalizing ideas
Rehearsals
Scenery, props, costumes

Session 11-12

Warm-ups
Final Rehearsals
Performance