suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

Испански език за деца

Испански език за деца

Сугестопедията е най-хуманният, творчески и ефективен метод за изучаване не само на испански език, но и на всеки един предмет.

Как протичат учебните ни часове?

Пеенето и движението са неизменна част от нашите занимания по испански език, затова ние винаги започваме с песничка за поздрав и ползваме музиката за пауза след задачи, които са изисквали повече концентрация. Песните, които пеем са авторски дидактични песни или други внимателно подбрани, които имат за цел  да интегрират граматическия и лингвистичен материал върху който работим в курса по испански за деца.

Ролеви игри и театър

Вместо да седим и да четем диалози от учебника, ние отиваме по-далеч като си избираме реквизит, изработваме си декори и разиграваме диалозите вживявайки се в ролите си. В процеса на създаване на нашето „театрално представление” преподавателя говори само на испански език и подканва децата да общуват само на изучавания език. Ние сме убедени, че чрез преживяване е най-ефективният начин за дълготрайно запомняне и възникване на спонтанна комуникация на чужд език.

Освен това ние в  Go Beyond Suggestopedia Center сме убедени, че всяко дете учи езика със свое собствено темпо. За да проговори на испански език, на всяко дете му е необходимо различно време. Поради това е много важно да дадем на детето нужната свобода и любов.

 Изобразително изкуство и класическа музика.

В задълбочените си проучвания тандемът проф. д-р Лозанов и проф. д-р. Гатева доказват, че прилагането на класическото изкуство в учебния процес намалява стреса има терапевтичен ефект върху човека и увеличава многопластово капацитета на възприятие на нова информация. Затова освен авторските илюстрации, картините на импресионистите са част от естетическото оформяне на  дидактичните ни материали и учебници. 

За въвеждането на глобалните теми (концертните сеанси- като една от основните характеристики на сугестопедията), използваме класически музикални произведения експериментно доказали ефекта си още в Института по Сугестология и Парапсихология на проф. д-р. Лозанов.

Граматика: Колко? Как ?

Ние вярваме, че много колеги като нас са отделяли време и усилия, за да подбират най- важните и полезни граматически структури за определен етап на обучението по испански за деца. Затова в разработването на граматическата част на учебните материали: „ Un viaje mágico”, “ Un mundo nuevo” ние сме се опрели на изискванията на европейската езикова рамка за испански в тази възраст. Граматическите и лексикалните единици са внедрени умело в структурата на сугестопедичните ни материали. Същевременно родителите могат да бъдат спокойни, че децата им учат и усвояват граматиката, както връстниците си по традиционните системи, но по много приятен,  спокоен начин и без досадни усилия.

Домашни? Оценки? Тестове?

В сугестопедията домашните нямат задължителен характер. Те са хоби: проекти на испански, в които може да се включи цялото семейство през уикенда. Курса по испански за деца има цел да създаде любов и радост от изучаването на езика и откриването на нова културата.

За да можем ясно да видим напредъка н спански език а всяко дете и да подходим индивидуално към неговите нужди, правим периодична проверка на напредъка по испански език (входен, междинен и изходен тест). Тестовете са адаптирани, комуникативни и се представят под формата на игра. Съобразени са с 4-те умения по европейската езикова рамка: говорене, слушане, четене, писане. А от сугестопедичната методика измерваме и още един критерии “творчество“ – неизменно умение подпомагащо дълготрайни резултати в ученето на нова информация. Резултатите от тестовете се измерват традиционно- в проценти.

В Go Beyond се стремим към партньорство с родителите и съвместно търсим начини за преодоляване на трудностите и бариери, най-често създадени от условията в училищната система. Обикновено децата имат нужда от време и доверие, за да проявят увереност и да изразят наученото.

Събеседване с преподавателя

Преди да бъдат записани в курс по испански за деца, родителите и децата се срещат с наш преподавател- сугестопед, който им разказва за метода,  учебната програма и определя езиковото ниво на бъдещите малки курсисти.