suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

Сугестопедични курсове за възрастни

Английски език за възрастни

Френски език за възрастни

Какво представляват нашите сугестопедични курсове?

При сугестопедичните курсове в рамките на 100 учебни часа, разпределени в 5 седмици, по 5 учебни дни се предава в пъти повече материал без напрежение, без домашни работи, и без умора. Учи се в една спокойна и радостна атмосфера, с класическа музика, с много песни и смях. Материалът е представен в учебник, разработен като сценарий с обща история, в която всички курсисти са въвлечени.

Етапите от сугестопедичното обучение са:

  • Артистично въведение ;
  • Концертен сеанс – Активен и Пасивен;
  • Разработка;
  • Представяне.

Сърцето на методиката са активният и пасивният концертен сеанс, където по специфичен начин на фона на класическа музика се изчитат уроците.

Сугестопедията е получила за момента най-широко приложение в чуждоезиковото обучение. Наблюденията сочат, че обучаваните по методиката курсисти по чужди езици, които започват от нула, в рамките на 5 седмици усвояват основната граматика и около 2500 думи, което им позволява да водят базов разговор.

„Странични“ ефекти от сугестопедичното обучение

  • Курсистите заработват за определено време на резервно ниво в резултат на инерционния момент от едномесечното си обучение, което разгръща резервния комплекс. Засилва се вярата в собствените възможности.
  • Благоприятен ефект има върху здравето и социално-психологическата активност. Хората се усмихват по-често, започват да пеят дори никога досега да не са вярвали, че умеят това и го правят от сърце!
  • Премахват се вътрешните задръжки и се активират творческите способности на личността. Хората са склонни да излязат от „черупката“ си и дори да развият заложби, които досега са били заспали.
  • Курсистите подхождат с вдъхновение и много повече енергичност към ежедневните си задачи.

Разгледай снимки Сугестопедични курсове за възрастни .