suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 879 244 488

Английски език за деца

Английски език за деца

Сугестопедията е най-хуманният, творчески и ефективен метод за изучаване не само на английски език, но и на всеки един предмет.

Формат

Подготвителен курс  /Pre – A1/
Подходящ за деца, 4-6 години
Учебна програма: „A small surprise“  -Авторска сугестопедична програма
График: 10:00 – 12:30
Посещения: от 23 февруари 2019 до 8 юни 2019  (събота)
Хорариум: 48 учебни часа (1 учебен час = 30 мин)
Групи от 5 до 8 деца
Инвестицията за обучението на Вашето дете е: 330 лева + 30 лева за учебник и учебни материали

Подготвителен курс /Pre – A1/
Подходящ за деца, 4-6 години ( или минали интензивни летни курсове)
Учебна програма:  „A small surprise“ – сугестопедично адаптирана програма
График: 15:30 – 16:30 ч
Посещения: от 14 март 2019 до 31 май 2019  (понеделник и четвъртък)
Хорариум: 50 учебни часа (1 учебен час = 30 мин)
Групи от 5 до 9 деца
Инвестицията за обучението на Вашето дете е: 400 лева + 30 лева за учебник и учебни материали

Основно ниво /А1- А2/
Подходящ за деца, 10 – 13 години ( или минали интензивни летни курсове)
Учебна програма: „Welcome“ – сугестопедично адаптирана програма
График: 14:30 – 17:30 ч
Посещения: от 9  февруари 2019 до 1 юни 2019  (събота)
Хорариум: 50 учебни часа (1 учебен час = 40 мин)
Групи от 5 до 9 деца
Инвестицията за обучението на Вашето дете е: 400 лева + 30 лева за учебник и учебни материали

Ср. напреднали / А2~B2/ *
Подходящ за деца, 9-12 години ( или минали интензивни летни курсове)
Учебна програма:  „English Drama club for kids“ – Авторска театрална програма
График: 17:10 – 18:30 ч
Посещения: от 16 окт. 2018 до 22 януари 2019  (вторник и четвъртък)
Хорариум: 50 учебни часа (1 учебен час = 40 мин)
Групи от 5 до 12 деца
Инвестицията за обучението на Вашето дете е: 400 лева + 30 лева за учебни материали

*„English Drama club for kids“ e воден от native speaker с дългогодишен опит в преподаването на езици чрез музика и театър, свържете се с нас за детайлна информация!*

Как протичат учебните ни часове?

Пеенето и движението са неизменна част от нашите занимания по английски език за деца, затова ние винаги започваме с песничка за поздрав и ползваме музиката за пауза след задачи, които са изисквали повече концентрация. Песните, които пеем са внимателно подбрани, за да интегрират граматическия и лингвистичен материал върху който работим в курса по английски.

Ролеви игри и театър

Вместо да седим и да четем диалози от учебника, ние отиваме по- далеч като си избираме реквизит, изработваме си декори и разиграваме диалозите вживявайки се в ролите си. В процеса на създаване на нашето „театрално представление” преподавателя говори само на английски език и подканва децата да общуват само на изучавания език. Ние сме убедени, че чрез преживяване е най-ефективният начин за дълготрайно запомняне и възникване на спонтанна комуникация на чужд език.

Освен това ние в  Go Beyond Suggestopedia Center сме убедени, че всяко дете учи езика в свое собствено темпо. За да проговори на английски език, на всяко дете му е необходимо различно време. Поради това е много важно да дадем на детето нужната свобода и любов.

Изобразително изкуство и класическа музика.

В задълбочените си проучвания тандемът проф. д-р Лозанов и проф. д-р Гатева доказват, че прилагането на класическото изкуство в учебния процес намалява стреса има терапевтичен ефект върху човека и увеличава многопластово капацитета на възприятие на нова информация. Затова освен авторските илюстрации картините на импресионистите са част от естетическото оформяне на  дидактичните ни материали. 

За въвеждането на глобалните теми (концертните сеанси- като една от основните характеристики на сугестопедията), използваме класически музикални произведения експериментно доказали ефекта си още в Института по Сугестология и Парапсихология на проф. д-р. Лозанов.

Граматика: Колко? Как ?

Ние вярваме, че много колеги като нас са отделяли време и усилия, за да подбират най- важните и полезни граматически структури за определен етап на обучението. Затова за изучването на английската граматика сме се спрели на  учебна система „Welcome“ by Elizabeth Gray- Virginia Evans ( Express Publishing).  Международно признат учебник, чиято структура се доближава най-близко до методите на сугестопедията. Граматическите и лексикалните единици са внедрени умело в структурата на сугестопедичните ни материали. Същевременно родителите могат да бъдат спокойни, че децата им учат и усвояват граматиката, както връстниците си по традиционните системи, но по много приятен,  спокоен начин и без досадни усилия.

Домашни? Оценки? Тестове?

В сугестопедията домашните нямат задължителен характер. Те са хоби: проекти, в които може да се включи цялото семейство през уикенда. Курса по английски за деца има цел да създаде любов и радост от изучаването на езика и откриването на нова културата.

За да можем ясно да видим прогреса на всяко дете и да подходим индивидуално към неговите нужди, правим периодична проверка на напредъка по английски език (входен, междинен и изходен тест). Тестовете са адаптирани, комуникативни и се представят под формата на игра. Съобразени са с 4-те умения по европейската езикова рамка: говорене, слушане, четене, писане. А от сугестопедичната методика измерваме и още един критерии “творчество“ – неизменно умение подпомагащо дълготрайни резултати в ученето на нова информация. Резултатите от тестовете се измерват традиционно- в проценти.

В Go Beyond се стремим към партньорство с родителите и съвместно търсим начини за преодоляване на трудностите и бариери, най-често създадени от условията в училищната система. Обикновено децата имат нужда от време и доверие, за да проявят увереност и да изразят наученото.

Събеседване с преподавателя

Преди да бъдат записани в курс по английски за деца, родителите и децата се срещат с наш преподавател- сугестопед, който им разказва за метода,  учебната програма и определя езиковото ниво на бъдещите малки курсисти.