suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

Сугестопедия

Науката Сугестопедия съчетава педагогика, психология и артистични похвати. Тя е оригинална система за усвояване на знания без стрес, напрежение и умора. В хода на обучението се прилагат разнообразни средства за радостно и пълноценно общуване, които активират резервния комплекс на човека; постигат се забележителни учебни, здравни и психологически резултати.

Заповядайте заедно с нас Go Beyond Suggestopedia Center да се потопим в чудните игри и занимания в нашите курсове.

800px-Lozanov_2008_at_Viktorsberg

За проф. д-р Лозанов

Сугестопедията е плод на дългогодишната работа, изследвания и наблюдения на проф.д-р Георги Лозанов, лекар психиатър, психотерапевт, физиолог на мозъка и педагог. Преди повече от 50 г. той започва изследвания върху потенциалните възможности на личността и тяхното ускорено и хармонично развитие. …

виж още .

IMG_8224

Какво е сугестопедията

Сугестопедията е целенасочена комуникация, в която се предават знания със специална оркестрация на учебния процес. Уникалната българска методика се ражда от вярата, че човек може да достигне до неизползваните си възможности без да се нарушава свободната воля и избор на личността. Спонтанната изява и активирането на знанията става….

виж още .

11214234_660961007372885_3345162677998918476_n

Закони на сугестопедията

Любов, Свобода, Убеденост, че нещо необикновено се случва, Многократно увеличен материал, Цяло – част, част – цяло, Артистичните похвати, Приложение на класическото изкуство и естетиката. Обединени в едно неразривно цяло, принципите, определени от проф. Лозанов като основополагащи за живот в хармония с природата, емоциите и …

виж още .

Юнеско за Сугестопедията

В резултат от събраните от Международна комисия на ЮНЕСКО още през 1978 впечатления от посещения в експерименталните класове се стига до заключението, че:

  • Сугестопедията е по-висш метод на обучение за редица предмети и за различни типове курсисти, в сравнение с традиционните методи;
  • Трябва да се установят стандарти на обучение по сугестопедичната методика;
  • Да се започне сугестопедично обучение на преподаватели с различни компетенции възможно най-скоро!
  • Да се основе Международна асоциация по сугестология и сугестопедия към ЮНЕСКО под ръководството на проф. Лозанов с цел обучение и изследователска работа.