suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 879 244 488

Нашата мисия

Go Beyond Suggestopedia Center

е място за развитие, съвместност и хармонично общуване. “Go Beyond” означава да преминеш отвъд – отвъд своите ограничения и да надминеш всички очаквания, да повярваш в своя потенциал и резервите на човешката личност.

Творчеството дава глас на мислите, въображението и заложбите на нашите курсисти. С други думи – на тяхната решителност, увереност и вяра в собствените възможности. Когато ние в GO BEYOND Center им предлагаме среда, в която тези качества са насърчавани, децата се чувстват разбрани, приети и спокойни, а възрастните подкрепени по пътя на изучаване на нов език. Този процес доказано отключва неподозирани възможности за учене и умствено развитие.

Насърчавайки въображението и откритата комуникация, ние подсигуряваме дълготрайни резултати, защото новите знания се въвеждат неусетно по начин, който позволява всеки да пречупи информацията през своята призма, да я приеме и осъзнае със своя собствен ритъм и не на последно място, да я приложи на практика.

За нас е от значение децата да свикнат да търсят решенията вътре в себе си, да разчитат на интуицията и подсъзнанието си, а не машинално да възпроизвеждат въведена отвън информация. Така вярваме, че се възпитават млади хора, които са убедени в способностите си, отстояващи интересите си, открити и любопитни към света, готови да дават и откриват.

В нашия сугестопедичен център децата учат спонтанно, а възрастните стават любопитни като деца! Всички се забавляваме от сърце и всеки с отворено сърце и усмивка е добре дошъл!

Ценностите, които споделяме се уповават на законите на Сугестопедията:

Любов – в нейния най-чист и общочовешки смисъл за пълноценна връзка между хората.
Свобода – в изразяването на себе си и в търсене на най-прекия път към разгръщането на личностния потенциал.
Убеденост, че нещо необикновено се случва – вярата в неограничените възможности и вдъхновението са част от учебния процес в Go Beyond Suggestopedia Center.
Цяло-Част, Част-Цяло – всички сме част от Едно, но носим индивидуалност, която се проявява като част от цялото.

Приложение на класическото изкуство и естетиката

Eстетиката в учебната с реда, която присъства чрез музиката и украсата в стаята, има висока мотивационна сила, защото ни доближават до състоянието на вдъхновение. Тези ценности са в основата на всички занимания в нашия център. Ето какво предлагаме: