suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

За проф. д-р Лозанов

проф. д-р ЛозановБащата на метода сугестопедия проф. д-р Георги Лозанов е лекар, психиатър и физиолог на мозъка.

Задълбочените му изследвания в областта на неограничените възможности на човешката личност в периода от 1951 до 1966 г., когато работи в Софийския градски психодиспансер, Института по физиология на мозъка на БАН , в Катедрата по психотерапия в ИСУЛ, постепенно го отвеждат до създаването на Института по Сугестология. Проф. д-р Георги Лозанов е назначен за негов директор и с това се поставя официално създаването на една нова наука Сугестология – наука за внушението и неговата сила за разгръщане на резервите на личността.

Противно на очакванията, които носи думата „сугестия“ – внушение, Сугестологията е далеч от хипнозата и клиничното внушение, които се характеризират със своя команден и потискащ свободната и творческа изява на човека характер. При този тип общуване се дава възможност на личността да избира, едновременно разсъдъчно и интуитивно, измежду широк спектър от комплексни стимули, които сложно се асоциират, сгъстяват, кодират, символизират и усилват. Изборът става спонтанно, но е провокиран от специфичната оркестрация на символите. Периферните перцепции и емоционалните стимули са два основни физиологични механизма, които поради своята важност са широко застъпени в теорията за внушението на проф. д-р Георги Лозанов.

Проф. д-р Лозанов основава науката Сугестопедия на 7 основни принципа, които той нарича закони: любов; свобода; убедеността на преподавателя; че нещо необикновено се случва; многократно увеличен учебен материал, принципът: цяло – част, част – цяло; частта чрез цялото; златната пропорция; приложение на класическото изкуство и естетиката.

В продължение на 19 години под негово ръководство се създава и развива като експериментален клон на сугестологията и нейното приложение в педагогиката – Сугестопедията.

През 1993 г. проф. Лозанов заминава за Виена, където създава институт за обучение на учители във Викторсберг по покана на австрийските власти. Завръща се в България през 2008 г. и се установява в град Сливен, където до последния си дъх обучава преподавали по метода на Сугестопедията. Делото му е продължено от неговата ученичка Ванина Бодурова, която е управител на Фондация „Проф.д-р Георги Лозанов и проф.д-р Евелина Гатева“.


Вижте повече за проф. д-р Георги Лозанов в страницата на фондация „Професор Доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”.