suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

Закони на сугестопедията

Психологическите средства, които са заложени в методиката са свързани с първите три закона на Сугестопедията:

Любов – В общочовешкия смисъл на думата за пълноценната връзка между човешките същества. С тази любов преподавателят изгражда отношенията със своите курсисти и ги обгръща с нея във всеки един момент от обучението.

Свобода – Свободата в сугестопедичното обучение е двустранна. Както за преподавателя, който може да интерпретира по свой уникален начин учебния материал, така и за курсистите, които избират да се включат или не и сами да решат до колко в различните занимания.

Убеденост, че нещо необикновено се случва – Вярата в неограничените възможности на курсистите е част от вдъхновението, с което преподавателят пристъпва към обучението. Необикновеното се случва в момента, когато и учениците повярват в скритите си резерви и ги разгърнат.

 

Дидактичните средства се изразява в приложението на законите:

Многократно увеличен материал. От 3 до 5 пъти в сравнение с традиционното обучение.

Цяло – част, част – цяло. Отделните елементи в обучението като лексика и граматика са вплетени в една глобална история, чрез която се предават знанията.
Златното сечение е принципът, който подчинява цялата организация на учебния процес.

Приложение на класическото изкуство и естетиката чрез сугестопедията.

Артистичните похвати – средствата на изкуството имат изключително значение за трайните следи, които остават в нашето парасъзнание (дълготрайната ни памет), в резултат от сугестопедичното обучение. Естетиката в учебната среда, която присъства чрез музиката и украсата в стаята, има висока мотивационна сила, защото ни доближават до състоянието на вдъхновение. Тези похвати са формулирани в последния закон.