suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

Бизнес английски

За да можем да общуваме спокойно и компетентно в бизнес среда е важно да познаваме някои особености на бизнес комуникацията и да използваме езика на подходящото ниво.

Програмата

Подходяща е за хора, преминали сугестопедичен курс и/или с ниво на владеене на английски език А2+.

Темите

Сугестопедичният курс по бизнес английски е с практическа насоченост и покрива бизнес комуникация, презентационни умения и интервю за работа, водене на разговори и преговори и др.

Фокусът е върху четири основни теми:
 
1. Introduction and Business communication:
* introduction and conversation
* email
* offer
* invitation
* complaint
* recommendation
 
2. Leadership and Learning
* leadership styles and best leaders
* change and change management
* organization of the future
* lifelong learning
 
3. Management
* motivation
* planning
* compensation and HR / staff management
* marketing and advertising
* selling and buying
* carrier
 
4. Presentation Skills and Final Summary
* job opening/offer
* job interview
* CV and personal presentation
* company presentation
* product presentation
 
 
 
Занятията

Три пъти в седмицата – понеделник, сряда и петък от 18:30 до 22:00, в продължение на 4 седмици. График на предстоящите курсове, можете да намерите тук.

Хорариум

48 часа

Моля, обадете се на 0879 244 488 за предварително събеседване за определяне на ниво и набелязване на цели.