suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 879 244 488

Партньори

ЯникаОбразователен център за деца и младежи с увреден слух


foundation_logoФондация „Професор Доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”


Фондация_за_РДР Асоциация за ранно детско развитие


bg_art_lager
Училище по изкуства ОЦВЕТИ МИ ЛЯТО


Европеиския социален фонд на Европеиския съюзОперативна програма “Развитие на човешки ресурси”

Осигуряване на устойчиво развитие на собствен бизнес:
„Го Бейонд Сугестопедичен Център за развитие и съвместност”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз.