suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

Какво е сугестопедията?

Сугестопедията е плод на дългогодишната работа, изследвания и наблюдения на професор доктор Георги Лозанов, лекар психиатър, психотерапевт, физиолог на мозъка и педагог. Преди повече от 50 г. проф. д-р Лозанов започва изследвания върху потенциалните възможности на личността и тяхното ускорено и хармонично развитие.

 

„Сугестопедията помага за разгръщането на резервите на ума чрез любов към човешките същества!“
Проф. д-р Георги Лозанов

Сугестопедията е целенасочена комуникация, в която се предават знания със специална оркестрация на учебния процес. Уникалната българска методика се ражда от вярата, че човек може да достигне до неизползваните си възможности без да се нарушава свободната воля и избор на личността.

Спонтанната изява и активирането на знанията става в състояние на вдъхновение и радост със специално подбрани емоционални стимули.

Първият сугестопедичен курс се организира през есента на 1964 г. Още тогава става ясно, че методиката няма нищо общо с хипнозата, с НЛП (невро-лингвистичното порграмиране) и каквито и да било други упражнения свързани с ръководене на фантазията или други манипулации на личността.

Ефекти от обучението по метода на Сугестопедията

Курсистите заработват за определено време на резервно ниво в резултат на инерционния момент от едномесечното си обучение, което разгръща резервния комплекс. Засилва се вярата в собствените възможности.

Благоприятен ефект има върху здравето и социално-психологическата активност. Хората се усмихват по-често, започват да пеят дори никога досега да не са вярвали, че умеят това и го правят от сърце!

Премахват се вътрешните задръжки и се активират творческите способности на личността. Хората са склонни да излязат от „черупката“ си и дори да развият заложби, които досега са били заспали.

Курсистите подхождат с вдъхновение и много повече енергичност към ежедневните си задачи.

Области на приложение на Сугестопедията

Сугестопедията е получила за момента най-широко приложение в чуждоезиковото обучение. Наблюденията сочат, че обучаваните по методиката курсисти по чужди езици, които започват от нула, в рамките на 5 седмици усвояват основната граматика и около 2500 думи, което им позволява да водят базов разговор.

В началната педагогика при ограмотяване на деца от предучилищна възраст и първи клас също се постигат забележителни резултати в скоростта, с която се усвоява материалът без напрежение и домашна работа. В периода 1970 – 1976 г. са направени редица наблюдения в България и в Австрия при експериментално обучение на деца по метода на сугестопедията. Те се учат да четат и смятат като интензивността на обучението задминава в пъти стандартните темпове.