suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

Емоционалната интелигентност и ученето

Или защо за ефективното овладяване на нови знания е нужно първо да овладееш себе си

Това, с което ние в GO BEYOND Suggestopedia Center най-много се гордеем, е близостта и доверието, които установяваме с нашите ученици, без значение от тяхната възраст. При нас и малки, и големи получават разбиране, индивидуално внимание и приятелско отношение, които са най-сигурните предпоставки за успешен учебен процес. Премахнали сме всички конвенционални пречки като непосилни домашни, самостоятелна подготовка, скучни учебници и заплашителни изпити от програмата си, за да отворим път за спокойно и непринудено общуване, творчество, свободно изразяване на емоции, интерес към нови знания и обучение според индивидуалните нужди и ритъм. Досега този подход не ни е подвеждал и се радваме на прекрасни и дълготрайни резултати и куп нови приятели сред нашите ученици. Този начин на работа е заявката на GO BEYOND Center за модерно образование с поглед в бъдещето. Образованието с фокус върху емоциалната и социална интелигентност е това, към което ние усилено работим и за което ни се иска да ви разкажем малко повече.

За метода

Социално-емоционалното образование (СЕО) е фундаментален фактор в израстването на детето и развитието на изключително важни умения, които излизат отвъд пределите на академичното. Този тип обучение насърчава използването на способности, лично отношение и поведение за ефективно справяне с ежедневни задачи и предизвикателства, не само в училище, но и в други социални контексти. Методите на СЕО се занимават с правилното психологичeско израстване на децата и развиването на тяхната емоционална интелигентност, което доказано води до по-добри когнитивни способности и многократно увеличен капацитет за усвояване на информация. Но как точно се случва това?

СЕО се базира на 5 основни принципа при овладяването на собствената емоционалност и поведение:

Самосъзнание

Развиване на способност у децата да разпознават своите емоции и мисли като част от самите тях и да си дават сметка как те влияят на поведението им. Децата се научават кои са силните им страни и таланти и да приемат спокойно слабостите си; да развиват увереност, оптимизъм и вътрешна настройка към израстване и усъвършенстване.

Самоуправление/ Справяне със себе си

След като се научат да ги разпознават и приемат, следващата стъпка е децата да съумяват да контролират емоциите, мислите и поведението си в различни ситуации. Справянето с импулсивните реакции, причинени от стрес и напрежение, постепенно се подобрява, а способността за формиране и изпълнение на собствените им цели расте. Този принцип има отношение към дисциплината и собствената организация, но не наложени отвън (от възрастните, от авторитетите), а от самото дете, от неговата лична мотивация да успява.

Социално съзнание

Децата разбират, че където и да се намират, те са част от разнородна социална група, все по-често и от различен произход, етнос, раса. Затова е изключително важно те да развиват толерантност и емпатия, да осъзнаят, че съществуват определени социални и етични норми на поведение, както в училище, така и в обществото, от което са част. Уважението към различните, поставянето на чуждо място и приветливото отношение носят удовлетворение, нови познанства и знания, с които децата лесно свикват.

Умение за общуване и формиране на връзки

Формирането и поддържането на приятелства е от огромно значение за всяко дете. Това развива доверието и усещането за принадлежност, чувството за пълноценност и стойност. Чрез пълноценни приятелства, децата се учат да общуват открито, да изслушват и приемат различията, да споделят, помагат и работят в екип и най-важното- да разрешават конфликти спокойно, без импулсивни реакции и гняв. Тези умения са ключови в по-нататъшното развитие и успешна реализация, защото хората, които имаме до себе си и отношенията ни с тях, са нашия най-ценен капитал.

Отговорно взимане на решения

Децата се запознават с идеята за съзнателния избор и по-специално- с последиците от собствените действия и поведение. Как много неща могат да повлияят на изборите, които правим, но е важно винаги да си даваме сметка и за другите около нас и какво ще последва за всички ни, ако направим едно или друго. Развива се способността за авторефлексия, перспективно мислене и решаване на проблеми. Децата се учат на отговорност към себе си и към другите.

Изводът

От всичко дотук става ясно, че определено си струва да се интегрира социално-емоционалното образование в традиционните образователни практики. То спомага за израстването на спокойни, отговорни, съзнателно мислещи същества, които с радост и нетърпение учат, общуват, действат и откриват. И макар методите на СЕО да имат отношение към психологическото, те си имат и чисто физическо обяснение- естествената реакция на човешкия ум в състояние на стрес и напрежение, е да изключи неокортекса- делът от мозъка, управляващ емоциите и творческия потенциал и да остави реакциите ни изцяло под контрол на по-примитивните механизми,

като ни кара да действаме импулсивно и възпрепятства познавателните възможности на ума ни. Липсата на контрол върху емоциите води до постоянно вътрешно напрежение и борба, а когато сме „хронично“ тревожни, не можем да се концентрираме и учим пълноценно.

Представете си ефекта, който това може да има върху неукрепналата и податлива детска психика… За съжаление, в света, в който живеем ние и децата ни, стресът се превръща в постоянна величина и сега е моментът да помогнем на малките да се научат да се справят с него, да използват напълно своите възможности и да не допускаме той да даде отражение върху образованието и развитието им.

Подход с емоция към емоционалността

Затова и в нашия център ценим високо ученето с радост. Приветстваме и обгрижваме творчеството, интуитивността, личната инициатива, възприемането и свързването с новите знания с любопитство и увереност, и работата в екип, където всички са приятели. Екипът на GO BEYOND Center се стреми да възпитава описаното по-горе, чистосърдечно и с непоклатима увереност в ползата от опознаването на вътрешния свят по пътя към всичко, което чака да бъде научено. Колкото ние помагаме и преподаваме на своите ученици, толкова и те ни отвръщат със същото, като чрез своите резултати, ни показват смисъла от развитието на емоционална интелигентност, деликатност и фино светоусещане и разгръщане на пълните познавателни способности на ума, неусетно и дълготрайно. Затова в навечерието на новата учебна година, отпочинали, любопитни и готови за предизвикателства, още веднъж Ви благодарим за доверието и Ви очакваме при нас!

Автор: Ралица Маркова