suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

Креативното мислене в образованието: Как децата ни да учат с любов?

В деня, в който „училище“ спре да бъде синоним на пасивност и скука, ще знаем, че сме на прав път. Всички ние, които като възрастни можем да видим грешките в собственото си образование и имаме късмета да сме родени на прага между два свята- модерният и иновативен 21ви век и 20.век с неговите норми, непоклатими традиции и стремеж към унификация и стандартизация- сме създатели на дигиталната ера, в която децата ни ще растат и ще се развиват. Наша задача е да ги подготвим възможно най-добре за това динамично и конкурентно бъдеще.

Дотогава има още дълъг път за извървяване. Път, по който вече мнозина експерти и методолози са поели и който децата ни ще извървят, за да се влеят в потока от умове, движещи света ни напред. Не би ли било чудесно, ако в края на този път застанат млади хора, способни на критично и иновативно мислене, трезва оценка на възможностите и перспективите, мислещи, търсещи, готови да творят? В името на тази цел работят педагози по цял свят, тази цел е и нашата в GO BEYOND Center. Визията ни за бъдещето на образованието се базира върху идеята, че индивидуалността, личната инициатива и творческото мислене са единственият начин новото поколение със своите променени нужди и мироглед, да бъде добре подготвено за бъдещето, което го очаква и да достигне своя пълен потенциал. Защото вдъхновени, свободомислещи и любопитни деца означават отговорни и съзидателни възрастни, на които утре да разчитаме с идеите си да правят света и страната ни по-добро място за живеене. Това е стремежът, който движи всичките ни усилия днес.

Креативното образование освен по-общ термин, обясняващ иновативните образователни практики, е и млада педагогическа наука, непрестанно допълвана и широко приветствана в едни от най-напредналите държави в света. Фундаменталните й идеи могат да бъдат систематизирани по следния начин:

Образование по метода „от дъното нагоре“ 

Традиционните образователни системи разчитат на експерти, посочени от правителството в лицето на образователните министерства да разработват учебните програми и материали, да съставят критериите за оценка, да одобряват или отхвърлят нови предложения. С други думи, начинът на преподаване е „спуснат отгоре“ и трябва да бъде следван от тези, по-ниско във веригата. Новата тенденция, или „от дъното нагоре“, прилагана в държавите от Скандинавието, Обединеното кралство и някои азиатски страни, е учителите, а и самите ученици, да имат думата при изработването на учебната програма. В това има повече логика, отколкото е видимо на пръв поглед. Помислете кой всъщност е ежедневно във „водовъртежа“ на обучението? Именно преподавателите и техните ученици. Те най-добре могат да отсеят плюсовете и минусите, наблюдавайки непосредствено ефективността и недостатъците на методиката на преподаване.

Учениците могат да дават своите предложения на базата на трудностите, които срещат, а учителите да вземат предвид тези предложения и да оптимизират своето преподаване, а оттам и резултатите. Плюсовете на тази система са колосални- освен, че комуникацията между преподаватели и ученици неимоверно се подобрява, самите ученици, на които е дадена възможност активно да участват в своето образование, проявяват в пъти повече заинтересованост, творчество, критично мислене и не на последно място- работа в екип.  В класната стая се създава ангажиран колектив, който заедно работи по по-интригуваща, по-ефективна, по-близка и лесноусвояема учебна програма. За сведение- Сингапур, който няколко поредни години (2015/2018г.) оглавява класациите за държава с най-добра образователна система в света, разчита на този метод в своите училища.

Creative Problem-Solving Method (CPSМ)

Този метод насърчава брейнсторминга или колективното предлагане и обсъждане на идеи при решаването на даден казус, доброто планиране в перспектива и способността за намиране на решение бързо и ефективно. Критичното мислене и оценка и комуникацията между учениците, както и между тях и преподавателя, се изкачва на изцяло ново ниво след като се елиминира традиционното линеарно мислене или схващането, че всяка задача/казус/проблем има само едно възможно решение. Горните понятия може и да ви се струват твърде сложни в контекста на училищната среда, но може би ще се изненадате да разберете, че повечето работодатели посочват именно тези способности като определящи при избора им на човек за дадена позиция. Именно тези качества са и най-големият проблем пред тях- да открият кандидат с неконвенционално мислене, който умее да работи в екип и да упражнява трезва преценка.

Затова и в модерните училища, вместо да стандартизират начините, по които учениците виждат даден предмет или задача, преподавателите насърчават различните отговори и възможни решения и така позволяват на повече от един тип ученическо мислене да се разгърне. Постепенно методът на креативното решение става среда за развитие на умове, умеещи да разсъждават неконвенционално, да заобикалят трудностите, поглеждайки ги под друг ъгъл и да използват пълния капацитет на въображението и мисленето си при изпълнението на заданията. Излишно е да разискваме колко полезно е това умение за успешната професионална реализация- в свят, който става все по-взаимосвързан, непосредствен и динамичен, широкият поглед върху проблема отвъд очевидното и  възможността да намираш повече от едно решение, са ключови.

Технологиите в класната стая

Днес повече от всякога малки и големи са свързани с Мрежата. Свикнали сме тя да бъде противопоставяна на ефективното учене и концентрацията, но далновидният, добре подготвен, съвременен преподавател знае колко полезна може да бъде технологията, приложена в учебния процес. Скромната тебеширена дъска вече е в историята, а на нейно място застават интерактивни дигитални дъски, свързани с Интернет, които правят ежедневните часове в училище близки и интригуващи за учениците. Таблети и мобилни устройства все по-рядко са забранени в час и все повече задължителни. Стотици хиляди приложения допълват и улесняват усвояването на новия материал в училище, а дори и още в детските градини.

Тези приложения не само приближават образователния процес до децата от дигиталното поколение, за които технологиите са неразделна част от ежедневието, но позволяват непосредствена и активна връзка на преподавателите с родителите. По този начин „триъгълникът“, необходим за ефективно обучение, се затваря и всички страни получават оптималното от него. Виртуалните класни стаи, освен своеобразни картотеки на текущите и допълнителни учебни материали, дават и равна възможност на ученици, възпрепятствани да присъстват физически в клас по една или друга причина, да бъдат част от колектива, да не губят ритъм и да не изостават с материала. Постепенно, училището се превръща от задължителния и възприеман като досаден и монотонен елемент в израстването на децата, в нещо интригуващо, модерно, разбираемо и притегателно. Новата информация е достъпна on-demand по всяко време, заниманията са интересни, индивидуализмът и креативността са приветствани, а учителите вече не са единствен източник на информация, а помощник и близък приятел при самостоятелното търсене и откриване на нови факти и знания.

Учене с любов

Очевидно е, че не само времената се менят. Менят се и потребностите на децата, за които тези времена ще са поле за изява на талантите и потенциала им. Отговорността на преподавателите към тези промени е огромна- те не само трябва адекватно да въведат учениците си в този нов свят, но и непрекъснато да обогатяват и надграждат своите компетенции, за да бъдат в крак със светкавичния ритъм на ежедневието.

От опита си в нашия център, ние сме твърдо убедени в силата на дивергентното мислене– многопластовия, разнообразен и всеобхватен поглед над нещата. Нашите преподаватели осъзнават, че креативността не се простира само до изкуството, въпреки че разчитат в огромна степен на него в своята работа. Креативността дава глас на мислите, въображението и заложбите на нашите ученици. С други думи- на тяхната решителност, увереност и вяра в собствените възможности. Когато ние в GO BEYOND Center им предлагаме среда, в която тези качества са насърчавани, децата се чувстват разбрани, приети и спокойни, а това доказано отключва неподозирани възможности за учене и умствено развитие.

Насърчавайки въображението и откритата комуникация, ние подсигуряваме дълготрайни резултати, защото новите знания се въвеждат неусетно по начин, който позволява всеки да пречупи информацията през своята призма, да я приеме и осъзнае със своя собствен ритъм и не на последно място- да я приложи на практика.

За нас е от значение децата да свикнат да търсят решенията вътре в себе си, да разчитат на интуицията и подсъзнанието си, а не машинално да възпроизвеждат въведена отвън информация. Така вярваме, че се възпитават млади хора, които са убедени в способностите си, отстояващи интересите си, открити и любопитни към света, готови да дават и откриват.

Партньорствата ни с училища и детски градини със сходни на нашите виждания и ценности, ни дава надежда, че макар и бавно, системата се задвижва в интерес на новото поколение и няма да спрем да работим в същата посока, разчитайки на силата на въображението, творчеството, чистите отношения и таланта на всяко дете.

  текст: Ралица Маркова