suggestopedia@gobeyondcenter.com
+359 89 59 59 007

Образователни и езикови курсове за деца

Френски език за деца

Мога да чета

Интензивни летни курсове 2022  и Целогодишни курсове 2022/2023

Сугестопедия за деца

В сугестопедичните занимания за деца мотивацията за учене е естествена и спонтанна. Играта и приказността при поднасянето на
информацията помагат за задържане на детското внимание. Тук ключова роля има преподавателят – сугестопед, който организира учебния
процес така, че да стимулира въображението на децата и да подпомогне психическото им развитие. В спокойна среда,
насърчавани от преподавателя, децата повишават знанията си и изпитват желание за нови такива. В комуникацията има спонтанност,
прилага се класическа музика и изобразително изкуство. Независимо в какъв тип занимания са въвлечени децата (учене на чужд език,
четене, математика или други) резултатите са много по-високи сефект на релаксация за децата.

Първите наблюдения върху работата с деца по метода на сугестопедията са направени още през 1970-1976 г. в българските училища в
началните класове. Първокласниците са били обучавани да четат и смятат като интензивността на обучението задминавала в пъти
стандартните темпове. В резултат от събраните от експерти на ЮНЕСКО впечатления от посещения в експерименталните
класове се стига до заключението, че

Сугестопедията е по-висш метод на обучение за редица предмети и за различни типове курсисти, в сравнение с традиционните методи.

Сугестопедията за деца приложена при чуждоезиковото обучение дава високи и трайни резултати в кратки срокове, защото малките усвояват
новата материя със заряда на много емоционални стимули. Подходящата „оркестрация“ ангажира парасъзнанието и периферните перцепции,
което е предпоставка за по-голямаефективност от заниманията. Не на последно място сугестопедията формира в децата потребност от
нови знания, удоволствие от ученето и позитивна нагласа към учебния процес като цяло. Обучението по този метод винаги е съпроводено от
ефект на релаксация. Жизнерадостното общуване в среда на приемане има важна роля и за социалната адаптация на децата. При най-малките
това е от ключово значение, защото излизането от семейната среда често е съпроводено със стрес. При работа с деца сугестопедите 
отделят много внимание на индивидуалността на всяко дете и неговите потребности, което е още една причина да изберете тази система за обучение.